Κάθε άνθρωπος είναι προορισμένος για να ζήσει μία υπέροχη ζωή γεμάτη νόημα, χαρά, αγάπη  και ειρήνη. Εφαρμόζοντας το σκεπτικό του "Μαθήματος στα Θαύματα" μπορούμε να μετακινηθούμε από το σκεπτικό του φόβου και την σωματική ταύτιση στο σκεπτικό της αγάπης και την σύγκλιση με το Πνεύμα, ώστε να ζήσουμε την ύψιστη εκδοχή του εαυτού μας! 

Πρόγραμμα Συναντήσεων 2018 

24 Ιανουαρίου:     Η πρακτικότητα του Μαθήματος

7 Φεβρουαρίου: Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί 

21 Μαρτίου:        Μορφή και Περιεχόμενο, τύπος και ουσία

4 Aπριλίου:        Το μυστικιστικό νόημα του Πάσχα

8 Απριλίου:       Λύνοντας την σύγχυση των επιπέδων του νου 

2 Μαϊου:            Μπορώ να επιλέξω διαφορετικά   

16 Μαϊου:          Τιμώντας αυτή την ενσάρκωση

30 Μαϊου:          Προεκτείνοντας την χάρη

13 Ioυνίου:       The Mind Shift  -Το Άλμα στην Αντίληψη 

27 Ιουνίου :       Fate -V- Destiny   - Μοίρα έναντι Πεπρωμένου

11 Ιουλίου:        Τhe Experience of Peace - Η εμπειρία της Ειρήνης, στην Βάρκιζα

      

5 Σεπτεμβρίου: Living with Purpose - Ζώντας με Σκοπό

19 Σεπτεμβρίου: Spirit as Moral Evolution - Το Πνεύμα ως Ηθική εξέλιξη

10 Οκτωβρίου:  Τrue Self Triad  - Τριάδα Αληθινού Εαυτού

24 Οκτωβρίου:  Redifining Guidance - Ορίζοντας εκ νέου την Καθοδήγηση

7 Νοεμβρίου:     Honesty and Compassion for our Self - Ειλικρίνεια & Ευσπλαχνία για τον Εαυτό 

21 Νοεμβρίου:   Τhe dream of forgiveness - Το όνειρο της συγχώρεσης

5 Δεκεμβρίου:    Βeing born anew - Γεννιέμαι ξανά

19 Δεκεμβρίου:  Α Bridge to Love - Γέφυρα προς την Αγάπη

 

Πληροφορίες & Επικοινωνία: 210 8975007