Φόρμα συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδίο για την συμμετοχή σας, συμπληρώνοντας την ημερομηνία της συνάντησης που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε: